Wyświetlanie wszystkich 9 wyników

Biomechaniczny Model Terapii Orofacialnej

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu neurorehabilitacji oraz nabycie umiejętności z planowania i przeprowadzenia terapii w obrębie twarzoczaszki.. W efekcie zdobyta widza i umiejętności pozwolą na prawidłową ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz prowadzenie skutecznego programu rehabilitacji i oceny jej rezultatów. Co stwarza terapeucie możliwość wykorzystania nowych umiejętności terapeutycznych w celu poprawy stanu pacjenta oraz jego funkcjonowania w życiu społecznym.

group0
900zł

CranioSomatic Therapy

W skrócie CranioSomatic Therapy to Odniesienie funkcji mięśni do szwów czaszkowych. Powiązanie wzorców szwów z układem SBS (spheno-basilar-synchondrosis). Powiązanie wzorców…
group0
2999zł

FTM – Funkcjonalna Terapia Manualna

Celem szkolenia jest zapoznanie się z diagnostyką i najskuteczniejszymi technikami terapii manualnych – polegających na wspomaganiu leczenia narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa i stawów obwodowych. Nauka docierania do chorych miejsc poprzez oscylacje, mobilizacje i manipulacje. Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach.

group0
1895zł

Is this baby ok? Znajdź odpowiedź w Terapii – Sarah Capelovitch

Wiedza którą otrzymają uczestnicy Kursu Kliniczne podejmowanie decyzji Jakie są główne zmiany w rozumowaniu klinicznym w świetle aktualnych badań nad…
group0
1489zł

Kinesiology Taping w Logopedii- Plastrowanie Dynamiczne

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.)

group0
900zł

Manualne Techniki Leczenia Zaburzeń Struktur Nerwowych

Celem szkolenia jest zapoznanie się z diagnostyką i technikami terapii struktur nerwowych w szczególności obwodowego układu nerwowego. Nauka docierania do chorych miejsc poprzez: neuromobilizacje, punkty spustowe, masaż poprzeczny i funkcjonalny. Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie prawidłowej neuromechaniki.

group0
985zł

Trójwymiarowa Korekcja Skolioz wg K. Schroth – Gdańsk

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą leczenia skolioz.

group0
1500zł

Trójwymiarowa Korekcja Skolioz wg K. Schroth – Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą leczenia skolioz.

group0
1500zł

W jaki sposób rozumieć problemy z przetwarzaniem sensorycznym- jakie korzyści wynikają z motoryki dziecka? – Sarah Capelovitch

Wiedza którą otrzymają uczestnicy Kursu W jaki sposób systemy sensoryczne wpływają na kontrolę postawy? Zdolność dziecka do modulowania a wpływ…
group0
800zł