Cena 900,00zł

Wyczyść
Podstawowe informacje
access_time
2 x 8h
playlist_add_check
Termin wkrótce zostanie podany
terrain
Warszawa
spellcheck
Uczestnictwo potwierdzone certyfikatem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu neurorehabilitacji oraz nabycie umiejętności z planowania i przeprowadzenia terapii w obrębie twarzoczaszki.. W efekcie zdobyta widza i umiejętności pozwolą na prawidłową ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz prowadzenie skutecznego programu rehabilitacji i oceny jej rezultatów. Co stwarza terapeucie możliwość wykorzystania nowych umiejętności terapeutycznych w celu poprawy stanu pacjenta oraz jego funkcjonowania w życiu społecznym.

Szkolenie obejmuje:

 1. Szczegółowej anatomii i biomechaniki klatki piersiowej.
 2. Rola spastyczności w terapii orofacjalnej.
 3. Postępowania fizjoterapeutyczne z pacjentem wiotkim i spastycznym
 4. Definicja neuroplastyczności
 5. Rola oddechowa przepony ze wskazaniem istotnych elementów terapii pacjenta spastycznego.

Czas trwania:

I dzień 9:00- 17:00, II dzień 9:00- 17:00

Szkolenie obejmuje 21 godzin dydaktycznych i trwa 2 dni (1h dydaktyczna= 45 minut)

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Ogromny zasób wiadomości i umiejętności praktycznych – ponad 70% czasu to praktyka
 • Skrypt
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy do zajęć potrzebują:

 • Strój Sportowy (top dla Pań)
 • obuwie na zmianę

Do kursu może przystąpić:

 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Fizjoterapeuta
 • Lekarz
 • Studenci powyższych kierunków od 2 roku lic.

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie minimum 8 osób.

Dzień pierwszy

Część teoretyczna

9:00 - 10:30 Wprowadzenie do biomechaniki tkanek miękkich

10:30- 10:45 Przerwa kawowa

Część praktyczna

10:45- 13:00 Działanie systemu powięziowego, przykłady taśm anatomicznych, podstawy terapii przepony, stabilizacja centralna

13:00- 13:45 Przerwa obiadowa

13:45- 15:45 Terapia klatki piersiowej, obręcz barkowa,obojczyk, mostek

15:45- 16:00 Przerwa Kawowa

16:00- 17:00 Terapia mm okolic klatki piersiowej, MOS, zwieracz dolny gardła, mm czworoboczny, Oscylacja krtani, mm podgnykowe i nadgykowe

Dzień drugi

Część praktyczna

9:00- 10:30 Terapia mm dwubrzuścowy, bródkowy, okrężny ust, powięź powierzchowna twarzoczaszki

10:30- 10:45 Przerwa kawowa

10:45- 13:00 Powięź naczaszna, czepiec ścięgnisty, normalizacja napięcia okolic twarzoczaszki

13:00- 13:45 Przerwa obiadowa

13:45- 15:45 Terapia mm żwacz, mm skroniowy, mm skrzydłowy. Praca w jamie ustnej ,normalizacja napięcia ww struktur. Profilaktyka w Zespole Suchego Oka, dysfunkcji nerwu twarzowego i trójdzielnego.

15:45- 16:00 Przerwa kawowa

16:00- 17:00 Dyskusja podsumowanie

chat_bubble_outlineOceny

Średnia ocena

0
No Votes 0 Votes
900,00zł
0 Oecny

Szczegółowa ocena

5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0