Edukacja i przebieg pracy zawodowej

Edukację z zakresu fizjoterapii rozpocząłem w 1994 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. Ukończyłem Wydział Fizjoterapii w 1996 r. z wyróżnieniem uzyskując tytuł technika fizjoterapii. Zaraz po ukończeniu studium rozpocząłem pracę w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na stanowisku technika fizjoterapii. W tym samym roku rozpocząłem 4-letnie studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji. W 2000 roku ukończyłem studia uzyskując tytuł magistra rehabilitacji. W tym czasie zmieniłem stanowisko pracy na młodszego asystenta fizjoterapeutę.

Kolejnym etapem podnoszenia kwalifikacji było rozpoczęcie specjalizacji I stopnia z rehabilitacji ruchowej w 2001 roku. Po dwóch latach staży specjalizacyjnych i udziału w kursach podyplomowych, w 2003 roku, zdałem egzamin i uzyskałem tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej I stopnia. Zaraz po ukończeniu specjalizacji objąłem funkcję p/o kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym. W 2005 roku zaproponowano mi tworzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie.

Edukacja i przebieg pracy zawodowej cd.

Od 2006 roku zostałem zatrudniony w WOMP CP-L w Lublinie jako p/o Kierownik Dziennego Ośrodka Rehabilitacji. Od 2008 roku został utworzony Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L, w którym pełniłem obowiązki Kierownika nadzorując pracę Dziennego Ośrodka Rehabilitacji, Pracowni Fizjoterapii oraz Krioterapii Ogólnoustrojowej. W 2008 roku rozpocząłem specjalizację z fizjoterapii w trybie uzupełniającym i uzyskałem w 2010 roku tytuł specjalisty fizjoterapii. Po zakończeniu specjalizacji objąłem funkcję Kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej nadzorując pracę zespołu 20 fizjoterapeutów w dwóch oddziałach WOMP CP-L w Lublinie. W 2012 roku otworzyłem przewód doktorski na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w Wydziale Rehabilitacji, nt. „Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w bólach mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa” – Promotor Prof. Dr hab. Elżbieta Rutkowska. 12 stycznia 2016 r. podczas obrony przewodu doktorskiego otrzymałem tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Pracuję w WOMP CP-L w Lublinie jako specjalista fizjoterapii i kierownik specjalizacji z fizjoterapii (uzyskana akredytacja do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii w 2014 – miejsce Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L w Lublinie).

Nieprzerwanie od 1997 roku prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną pod nazwą „Ireha Fizjoterapia I Fizjoprofilaktyka Ireneusz Hałas” organizując i prowadząc szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu: „Współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich wg Ciechomskiego”, metody „Kinesiology Taping”, Mobilizacji tkanek miękkich i plastrowania dynamicznego w pediatrii, warsztatów „Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w pediatrii”.

Szkolenia i kursy

Od początku mojej pracy zawodowej ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach międzynarodowych i uzyskując uprawnienia do wykorzystywania metod fizjoterapeutycznych w pracy z pacjentami oraz kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu metody Kinesiology Taping. W latach 2003-2015 uzyskałem szereg certyfikatów uprawniających mnie do prowadzenia szkoleń z zakresu metody Kinesiology Taping oraz wykorzystywania poniższych metod w praktyce fizjoterapeutycznej: „Łańcuchy Mięśniowo-Stawowe GDS – 345 godz.” – terapeuta metody GDS, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków – 50 godz. – terapeuta metody, Muscle Repositioning (Repozycja mięśni) wg Luiz Fernando Bertolucci, MD, BSc., terapeuta metody, Functional Fascial Taping by Ron Alexander, terapeuta metody, Anatomia palpacyjna – 70 godz. prowadzący światowej sławy Prof. Francisa Lafosse, D.O., Fascial Manipulation by Stecco /Manipulacje powięziowe wg Stecco/ – terapeuta metody, Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich wg konceptu Dr Jarosława Ciechomkiego – 120 godz. – terapeuta metody, Egzamin Instruktorski – Instruktor metody Kinesiology Taping, Kurs rozwijający (PNF 4) – PNF w ortopedii – 50 godz. (egzamin), „Kurs Podstawowy i Rozwijający koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” – 150 godz. – Egzamin- Dyplomowany terapeuta metody PNF, Kurs Instruktorski Egzaminacyjny- Kinesiotaping – Certyfikowany Międzynarodowy Instruktor Kinesiotapingu” (Egzaminator-Junichi Ozawa-Instruktor Kinesiotaping), Kurs Mobilizations with movement, Nags etc. – Mulligan Concept – terapeuta metody, Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią wg koncepcji Bobath- Kurs Podstawowy – 110 godz.- (Egzamin) – Certyfikowany Terapeuta NDT Bobath oraz wiele innych.

Działalność społeczna

Od 2004 roku udzielam się społecznie na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, gdzie aktualnie piastuję funkcję Prezesa Oddziału. Współpracuję ze stowarzyszeniami dla chorych na stwardnienie rozsiane oraz z chorobą Parkinsona.