Michał Niedzielski, mgr Rehabilitacji Ruchowej, absolwent AWF w Warszawie, rocznik 1992.

W latach 1990 do 1994 członek założycielski Integracyjnego Klubu Sportowego „Charpentier”
oraz dyrektor Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy AWF, w Warszawie.
Od 1994 do chwili obecnej przebywa w USA. W 1996 roku założył i jest współwłaścicielem Physical Therapy Center of Horseheads, klinika dla pacjentów ambulatoryjnych.

Profesjonalne doświadczenie i zainteresowania zawodowe.

„Ogromny wpływ jaki wywarł na mnie promotor prof. Seyfried ukierunkował moje zainteresowania początkowo ku biomechanicznym wpływom na rozwój postawy ciała oraz formowaniu się poprawnych i patologicznych wzorców ruchowych.

Poszukiwania te miały na celu znalezienie właściwych procedur egzaminacyjnych, odzwierciedlających prawidłową funkcję ciała poprzez zrozumienie symetrii tułowia, kontroli mięśniowej,nerwowej i oddechowej tułowia i kończyn. W ostatnich latach, wiedza nabyta głównie dzięki Postural Restoration Institute – Instytut Odnowy Postawy, umożliwiła mi stworzenie pełnego neurodynamicznego wizerunku funkcji ciała oraz możliwości jej odtworzenia w wyniku procesu rehabilitacyjnego. Zapoczątkowało to współpracę z działami medycyny takimi jak: neuro-okulistyka, ortodoncja, stomatologia i gastroenterologia. Relacje moich kontaktów zawodowych również uległy zmianie; jako referujący klinicysta stałem się jedną z podstawowych osób w procesie leczenia pacjenta”. Od roku 1998 związany z PRI; jeden tylko z 47 certifikowanych terapeutów w USA.

Aktualnie od wielu lat ściśle współpracuje z  G. Dallas Hancock D.C., L.M.T., Ph.D. z tworząc Cranio Somatic Rehab Institute.

Obecny cel zawodowy: połączenie pracy klinicznej z pracą dydaktyczną.

Motto „Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania, podanie go choremu wymaga zarówno wiedzy jak i sztuki w aplikacji”.