Sarah Capelovitch, PT PhD, Bobath EBTA Senior Instruktor W 1981 roku otrzymała tytuł instruktora NDT Bobath z rąk Karla i Berty Bobath. Przez wiele lat była przewodniczącą European Bobath Tutors Association (EBTA). Ukończyła kurs Vojty, uwalniania powięzi, integracji sensorycznej (SIPT) i uczestniczyła w dwumiesięcznym kursie w Instytucie Peto na Węgrzech. W latach 1982-2004 była kierownikiem fizjoterapeutów w Gan Shikumi, Jerozolima oraz do roku 2007 starszym wykładowcą na Uniwersytecie w Hajfie. Prowadzi kursy NDT – Bobath na całym świecie. Wykłada na licznych międzynarodowych konferencjach poświęconych terapii dzieci, była także w komitecie organizacyjnym The Eastern European and Mediterranean Conference, Izrael, 2008. Jest założycielem Palestinian–Israeli Forum on rehabilitation in Neurodisabilities, w ramach programu JDC Mideast z 2006 roku. Aktualnie zaangażowana jest w doradztwo w ramach Wczesnej Interwencji przedszkolach oraz w prywatnej klinice. Przewodniczy także izraelskiemu oddziałowi EBTA.